Pragnę Państwu polecić Firmę remontowo-budowlaną SOLBAU Marcin Grzesik z siedzibą w Deskiej Kuźni, ul. Wiejksa 1 jako wykonawcę godnego zaufania i w pełni profesjonalnego.

Firma SOLBAU była wykonawcą robót budowlanych polegających na wykonaniu fundamentów domu jednorodzinnego. jako wykonawca złożył najkorzystniejsza ofertę cenową oraz dogodny dla mnie termin realizacji.

Powyższe prace zostały wykonane w wymaganym terminie i z należytą starannością. Zatrudnieni pracownicy posiadają wymaganą wiedzę i umiejętności. Firma ta posiada wymagany sprzęt do wykonania prac budowlanych, a w czasie ich wykonywania na placu budowy panuje ład i porządek. W pełni zapewniony jest nadzór i kontrola budowy, co wpływa na jakość robót.

Ponadto pragnę podkreślić, że przedstawiciel przedsiębiorstwa jest w pełni kompetentny w podejmowaniu decyzji usprawniających realizację inwestycji. Dzięki własnemu doświadczeniu mogę bez obaw polecić każdemu potencjalnemu inwestorowi usługi budowlane świadczone przez firmę SOLBAU.

Wiesław B.

1 Comment

  • Mark

    Thanks for your blog, nice to read. Do not stop.

  • Write a Comment

    Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *